Bệnh nhân phải nằm viện lâu ngày hơn dự kiến, thậm chí tử vong vì nhiễm khuẩn bệnh viện là tình trạng mà các chuyên gia kiểm soát nhiễm khuẩn thuộc Viện Vệ sinh