Bạn cần biết bệnh tự kỷ là gì?

Có nhiều định nghĩa để giải thích cho câu hỏi”bệnh tự kỷ là gì?”.NamThaoDuoc.Com sẽ giúp bạn giải thích một cách cơ bản nhất cũng như dễ hiểu nhất về vấn đề này.

Tự kỷ là một khuyết tật phát triển suốt đời ảnh hưởng đến cách mà một người giao tiếp với, và liên quan đến, những người khác. Nó cũng ảnh hưởng đến cách họ hiểu về thế giới xung quanh.

Bệnh tự kỷ là gì

Tự kỷ khiến trẻ em hạn chế khả năng xã hội

Tự kỷ là một tình trạng phổ biến về nhận thức, có nghĩa là, trong khi tất cả những người bị bệnh tự kỷ phần khó khăn nhất định trong các vấn đề xã hội, tình trạng của họ sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống bản thân họ theo những cách khác nhau. Một số người mắc chứng tự kỷ có thể sống một cuộc sống tương đối độc lập nhưng những người khác có thể đi kèm với khả năng học tập và cần một chuyên gia để hỗ trợ chuyên môn. Người mắc chứng tự kỷ cũng có thể trải nghiệm trên hoặc dưới độ nhạy với âm thanh, xúc giác, thị hiếu, mùi, ánh sáng, màu sắc.

Bệnh tự kỷ là gì-Tự kỷ ở trẻ em

Tự kỷ khiến trẻ bị kích động bởi hình ảnh,âm thanh

Hội chứng Asperger là một hình thức của bệnh tự kỷ. Những người bị hội chứng Asperger thường có trí thông minh trung bình hoặc cao hơn. Họ có ít vấn đề hơn với bài phát biểu,đối đáp với những người đối diện nhưng vẫn có thể gặp khó khăn với sự hiểu biết và xử lý ngôn ngữ.

Một đứa trẻ tự kỷ phát triển khác nhau

Trong khi một đứa trẻ không có bệnh tự kỷ sẽ phát triển trong nhiều lĩnh vực với tốc độ tương đối hài hòa, điều này có thể không phải là trường hợp cho một đứa trẻ mắc chứng tự kỷ. / Kỹ năng nhận thức của mình có thể phát triển nhanh, trong khi các kỹ năng xã hội và ngôn ngữ của những người bệnh tự kỷ thường bế tắc. Mặt khác, / kỹ năng ngôn ngữ của mình có thể phát triển nhanh chóng trong khi kỹ năng vận động của họ không. Họ có thể không có thể bắt một quả bóng cũng như những đứa trẻ khác, nhưng có thể có một vốn từ vựng lớn hơn nhiều. Tuy nhiên, các kỹ năng xã hội của một người tự kỷ sẽ không phát triển với tốc độ tương tự như của người khác.

Bệnh tự kỷ là gì-Tự kỷ khiến trẻ hạn chế khả năng giao tiếp

Trẻ tự kỷ có thể có những khả năng đặc biệt

Như các bạn đã thấy,không phải chứng tự kỷ sẽ khiến người bệnh dốt đi về trí thông minh,có thể họ còn có những khả năng đặc biệt hơn những người bình thường.Nhưng điều đáng nói ở đây đó chính là chứng tự kỷ sẽ khiến khả năng nhận thức cũng như giao tiếp xã hội giảm đáng kể,điều này sẽ khiến những người mắc chứng tự kỷ sẽ bị cô lập và thụt lùi với xã hội.Họ cần được hòa đồng với mọi người,với xã hội và với gia đình.Chính chúng ta sẽ là nhân tố đưa họ đến với cuộc sống bình thường.

Phu Manh

 

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>