Bệnh sỏi thận phòng chống bằng loại gen mới

Các nhà khoa học Trường đại học Yalê (Mỹ) vừa phát hiện và nhận dạng được gien SLC26A6 có khả năng bảo vệ con người chống bệnh sỏi thận.
Phat hien gien chong benh soi than

Gien SLC26A6 hoạt động như một phương tiện vận chuyển đưa hợp chất ôxalát canxi vào ruột và ngăn chặn cơ thể hấp thụ quá nhiều hợp chất của ôxalát từ thức ăn.

Khi gien này bị phương hại, hợp chất của ôxalát được cơ thể hấp thụ nhiều hơn.

Lượng khoáng chất của ôxalát tăng lên và được thận chuyển vào nước tiểu làm xuất hiện dần những viên sỏi thận.

Các nhà khoa học Mỹ nhấn mạnh phát hiện mới về gien này sẽ được ứng dụng để phát triển các loại dược phẩm mới nhằm ngăn chặn sớm và điều trị hiệu quả bệnh sỏi thận.

(Theo TTXVN)

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>