Chẩn đoán bệnh tự kỷ ở trẻ em theo DSM-IV

Từ khi phát hiện vào những năm 40 của thế kỷ trước cho đến nay, bệnh tự kỷ ở trẻ em được quan tâm nghiên cứu. Theo đó các hệ thống tiêu chuẩn chẩn đoán tự kỷ ra đời một trong số đó là DSM-IV

Tự kỷ ở trẻ em là chứng rối loạn lan tỏa phát triển não bộ ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ ở khả năng ngôn ngữ, giao tiếp xã hội và hành vi. Để điều trị tự kỷ thì việc phát hiện bệnh sớm là vô cùng quan trọng. Điều đó đã thúc đẩy các nhà khoa học nghiên cứu xây dựng hệ thống tiêu chuẩn để chẩn đoán bệnh trong đó DSM-IV thường được sử dụng.

Chẩn đoán bệnh tự kỷ ở trẻ nhỏ bằng DSM-IV

Hệ thống chẩn đoán tự kỷ ở trẻ em DSM-IV

Tiêu chuẩn chẩn đoán tự kỷ ở trẻ em theo DSM-IV bao gồm:

A. Có tổng cộng ít nhất 6 trong các mục (1), (2) và (3) với ít nhất 2  biểu hiện trong mục (1) và ít nhất 1 biểu hiện trong mỗi mục (2) và (3)

Mục (1)  Tật chứng giảm sút về chất trong tương tác xã hội, biểu hiện ít nhất là 2 trong các tiêu chuẩn sau: a)Tật chứng rõ ràng khi sử dụng các đáp ứng không lời như là giao tiếp bằng mắt, biểu lộ nét mặt, tư thế, dáng điệu trong tương tác xã hội; b)Không hình thành được mối quan hệ với bạn cùng tuổi; c)Thiếu sót trong việc tìm kiếm chia sẽ niềm vui, sự thích thú và thành tích với người khác (không biểu lộ, mang đến hoặc chỉ ra được cái mình quan tâm); d)Không có đồng cảm về cảm xúc và xã hội.

Chẩn đoán bệnh tự kỷ ở trẻ nhỏ bằng DSM-IV

Sự giảm sút chất lượng trong tương tác xã hội ở trẻ tự kỷ

Mục (2) Tật chứng giảm sút về chất trong giao tiếp, biểu hiện ít nhất có 1 trong các tiêu chuẩn sau: a)Chậm phát triển hoặc mất hoàn toàn ngôn ngữ nói; b)Với những trẻ đã biết nói, có tật chứng rõ rệt về khả năng đối thoại với người khác; c)Ngôn ngữ định hình, lặp lại hoặc vô nghĩa; d)Mất khả năng tham gia các trò chơi thân mật hoặc trò chơi bắt chước so với tuổi.

Chẩn đoán bệnh tự kỷ ở trẻ nhỏ bằng DSM-IV

Tật giảm sút chất lượng giao tiếp ở trẻ tự kỷ

Mục (3)  Hành vi định hình, giới hạn lặp lại; sự quan tâm và các hoạt động. Biểu hiện ít nhất có 1 trong các tiêu chuẩn sau: a) Chỉ có 1 quan tâm thích thú nổi trội, xâm chiếm quá mức về cường độ và phạm vi có tính định hình; b) Các hành vi, nghi thức không có chức năng gì được trẻ gắn bó một cách quá mức; c) Các động tác định hình, lặp lại (vỗ tay, vẫy tay, vặn tay, hoặc động tác toàn than…); d) Thường xuyên bị xâm chiếm bởi một số bộ phận của các vật.

B.Bệnh phát trước 36 tháng tuổi

C.Loại trừ Hội chứng Rett và rối loạn tan rã ở trẻ em

 

 

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>