Chẩn đoán bệnh tự kỷ ở trẻ em

Theo thống kê, tỷ lệ mắc bệnh tự kỷ ở trẻ em là khá cao cứ có 100 bé được sinh ra thì sẽ có 1 bé mắc bệnh. Việc chẩn đoán, phát hiện bệnh sớm vô cùng quan trọng trong việc điều trị cho trẻ.

Hiện tại, chưa có bất kỳ xét nghiệm sinh học nào giúp khẳng định trẻ bị tự kỷ. Việc chẩn đoán diễn ra khi có những dấu hiệu bệnh tự kỷ xuất hiện ở trẻ.

chẩn đoán bệnh tự kỷ ở trẻ

Cần chẩn đoán sớm phát hiện bệnh tự kỷ ở trẻ em

1. Chẩn đoán xác định

Biểu hiện bệnh tự kỷ ở trẻ em thường không rõ ràng cho tới khi trẻ được hai tuổi, chính vì thế việc chẩn đoán cần được tiến hành kỹ lưỡng qua hai bước nhằm tránh đưa ra những kết luận sai lầm.

Bước 1- Chẩn đoán sàng lọc
Chẩn đoán sàng lọc là việc các chuyên gia dựa vào việc hỏi tiền sử bệnh đồng thời quan sát trẻ trong một số tình huống khác nhau để đưa ra nhận định ban đầu.

chẩn đoán bệnh tự kỷ ở trẻ em

Chẩn đoán xác định để phát hiện bệnh tự kỷ ở trẻ em

Bước 2- Chẩn đoán xác định :
Ở bước này, nhóm chuyên gia bao gồm bác sĩ nhi khoa, bác sĩ chuyên khoa tâm bệnh và cán bộ tâm lý sẽ đưa ra kết luận thông qua việc quan sát hành vi của trẻ và đối chiếu với các tiêu chuẩn chẩn đoán của ICD – 10 hoặc DSM-IV cụ thể như sau:
Có 3 nhóm tiêu chí đánh giá trẻ bị bệnh tự kỷ:
(1) Suy giảm chất lượng tương tác xã hội
(2) Suy giảm chất lượng ngôn ngữ
(3) Những kiểu hành vi, mối quan tâm và những hoạt động bị thu hẹp, mang tính lặp lại, rập khuôn.

chẩn đoán bệnh tự kỷ ở trẻ em

Quan sát hành vi của trẻ, đối chiếu với tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh tự kỷ

Trẻ được đánh giá là mắc bệnh tự kỷ phải có nhiều hơn sáu biểu hiện thuộc nhóm (1), (2) và (3), trong đó có ít nhất là hai biểu hiện từ nhóm (1) và một biểu hiện từ nhóm (2) và (3).

2. Chẩn đoán phân biệt
Để đưa ra kết luận chính xác bác sỹ cần quan sát so sánh phân biệt biểu hiện khiếm khuyết trong tương tác xã hội, trong ngôn ngữ sử dụng ở trẻ bị bệnh tự kỷ với những rối loạn thông thường khác như: trẻ chậm nói đơn thuần; câm điếc; chậm phát triển trí tuệ; rối loạn sự gắn bó; và rối loạn tăng động giảm chú ý.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>