Đau nửa đầu làm tăng nguy cơ trầm cảm ở phụ nữ

ANTĐ – Theo một nghiên cứu mới đây thì phụ nữ bị đau nửa đầu dễ bị trầm cảm hơn khoảng 40% so với những phụ nữ chưa từng bị đau nửa đầu.

Trong nghiên cứu gồm hơn 36.000 đối tượng không bị trầm cảm thuộc Nghiên cứu Sức khỏe Phụ nữ Hoa Kỳ, các nhà nghiên cứu phát hiện ra hơn 6.400 đối tượng đã từng hoặc hiện đang bị đau nửa đầu, và trong thời gian theo dõi trung bình 14 năm, gần 4.000 người bị trầm cảm.

Phụ nữ có tiền sử đau nửa đầu dễ bị trầm cảm hơn 36% so với những phụ nữ không có tiền sử đau đầu.

Mặc dù các kết quả cho thấy mối liên quan giữa đau nửa đầu và trầm cảm song nó không chứng minh mối quan hệ nhân quả.

Nhóm nghiên cứu cho rằng cần nghiên cứu thêm để xác định tại sao đau nửa đầu có thể làm tăng nguy cơ trầm cảm.

Nghiên cứu sẽ được trình bày tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Thần kinh Hoa Kỳ.

Quỳnh Chi Theo Tân Hoa Xã

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>