Gan mắc bệnh cơ thể sẽ bị lạnh

Gan mắc bệnh cơ thể sẽ bị lạnh- Người ta chia động vật thành hai loại cơ bản, đó là ” động vật biến nhiệt” và “động vật hằng nhiệt”. Động vật biến nhiệt là những loài vật mà thân nhiệt của chúng thay đổi theo mùa.

Gan mắc bệnh cơ thể sẽ bị lạnh

Gan mắc bệnh cơ thể sẽ bị lạnh

Còn con người được xem là “động vật hằng nhiệt” bởi nhiệt độ cơ thể con người luôn luôn ổn định, không đổi theo môi trường. Vì sao cơ thể lại có thể giữ được nhiệt độ ổn định như vậy? nói một cách đơn giản, cơ thể người có một “thiết bị” giữ nhiệt, đồng thời do nhiệt lượng sản sinh trong cơ thể tương đối lớn, cho nên mới có thể duy trì được mức bình thường của thân nhiệt.

Thông thường, những chất dinh dưỡng trong thực phẩm mà chúng ta sử dụng hàng ngày thì có khoảng 40% chuyển thành năng lượng cho cơ bắp hoạt động, còn lại khoảng 60% sẽ chuyển hóa thành nhiệt lượng giữ nhiệt cho cơ thể. Bình thường một ngày một người cần hấp thụ từ 2000 – 3000calo, trong đó lượng calo trở thành nhiệt lượng vào khoảng 1200-1800.

Gan mắc bệnh cơ thể sẽ bị lạnh

Trong tất cả nhiệt lượng thì lượng nhiệt do gan cung cấp chứa khoảng 15%

Nhiệt lượng duy trì thân nhiệt này chủ yếu là do hoạt động cơ bắp tạo ra. Tuy nhiên, trong tất cả nhiệt lượng thì lượng nhiệt do gan cung cấp chứa khoảng 15%. Vậy thì 15% nhiệt lượng mà gan sản sinh từ đâu mà có? theo nghiêm cứu của các nhà khoa học thì nó phát sinh ngay trong quá trình trao đổi chất và tiến trình thực hiện chức năng giải độc. Ban ngày, do cơ thể con người hoạt động liên tục nên có thể tạo ra nhiệt lượng, đủ để giữ nhiệt độ ổn định. Còn vào ban đêm, khi hoạt động cơ bắp gần như ngừng hẳn, thì nhiệt lượng chủ yếu là do gan cung cấp. Cho nên, vào mùa đông giá rét, cơ thể chúng ta luôn cảm thấy ấm áp là nhờ sự hỗ trợ của gan. nếu cơ thể luôn cảm thấy lạnh, mặc dù được trang bị đủ quần áo ấm thì bạn nên nghĩ ngay đến việc gan bị tổn thương.

Gan mắc bệnh cơ thể sẽ bị lạnh

Nếu cơ thể luôn cảm thấy lạnh, mặc dù được trang bị đủ quần áo ấm thì bạn nên nghĩ ngay đến việc gan bị tổn thương.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>