HIV/AIDS – Cuộc chiến không hồi kết

Một căn bệnh thiên niên kỷ, hiểm họa của toàn nhân loại, là án tử hình với ai mắc phải và… nó chính là… HIV/AIDS - Cuộc chiến không hồi kết.

Bệnh HIV

Dừng lại HIV/AIDS để cứu sống chính bạn

Mỗi năm trên thế giới có hơn 2.7 triệu người nhiễm HIV, ở Việt Nam số người nhiễm HIV mỗi năm là 300 nghìn người. Cứ mỗi ngày lại có 100 người nhiễm HIV ở nước ta và chưa có dấu hiệu suy giảm.

HIV/AIDS

Là thế hệ trẻ bạn cần Biết đủ – Hiểu đúng – Sống đẹp khi nói về HIV/AIDS.

Là một thế hệ trẻ có hiểu biết và tiến bộ, bạn nên có cái nhìn như thế nào về AIDS, Hãy:

– Biết đủ

– Hiểu đúng

– Và sống đẹp.

Bệnh HIV/AIDS

Hãy cùng nhau chống lại hiểm họa này vì một thế giới sẽ không còn HIV/AIDS

HÃY CÙNG NHAU CHỐNG LẠI MỐI HIỂM HỌA NÀY !!! 

Xuân Đại

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>