Nhiều cán bộ lãnh đạo đã trực tiếp tham gia phòng, chống HIV/AIDS

Thông tin tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 54-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa IX) về “Tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới” do Ban Tuyên giáo Trung ương vừa tổ chức cho biết, qua 5 năm triển khai Chỉ thị, nhận thức, ý thức trách nhiệm cũng như sự tham gia vào Chương trình phòng, chống HIV/AIDS của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và cộng đồng đã có chuyển biến rõ rệt. Nhiều cán bộ lãnh đạo đã tham gia trực tiếp vào công cuộc phòng, chống HIV/AIDS.

Phần lớn các tỉnh, thành phố, các cấp ủy Đảng, chính quyền đã ủng hộ, quan tâm và chỉ đạo việc thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV như phát bao cao su, bơm kim tiêm, điều trị thay thế bằng methadon; Coi trọng công tác thông tin, giáo dục, truyền thông thay đổi hành vi trong phòng, chống HIV/AIDS; Đưa công tác phòng, chống HIV/AIDS gắn với chương trình phát triển kinh tế – xã hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương… góp phần từng bước khống chế được mức độ gia tăng của dịch HIV/AIDS trong thời gian qua.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số cấp ủy đảng, chính quyền và người dân nhận thức về công tác phòng, chống HIV/AIDS còn phiến diện, hạn chế trong sự phối hợp liên ngành và chưa thực sự tạo điều kiện cho việc mở rộng các hoạt động can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV…
TH
Theo SKĐS

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>