Phát hiện loại thuốc tiềm năng mới để điều trị bệnh lao

Một loại thuốc mới có khả năng ức chế sự tăng trưởng của Mycobacterium tuberculosis – một loại vi khuẩn là tác nhân gây bệnh của hầu hết các ca bệnh lao, được đăng trên tạp chí Nature Medicine. Những phát hiện này có thể đóng góp một phần quan trọng trong cách điều trị bệnh lao kháng thuốc (TB).

thuốc mới điều trị bệnh lao

Một phần ba dân số thế giới đang nhiễm vi khuẩn Mycobacterium tuberculosis tiềm ẩn và hơn một triệu người chết vì bệnh lao mỗi năm. Chủng kháng thuốc bệnh lao đang tăng dần và do đó nhu cầu cấp bách đặt ra là phát triển một loại thuốc mới để điều trị bệnh lao.

thuốc mới điều trị bệnh lao 2

Hàng trăm nghìn người bị lao mỗi năm

Kevin Pethe và các đồng nghiệp đã tiến hành kiểm tra các chất ức chế tăng trưởng của vi khuẩn M.tuberculosis tại một thư viện hóa học. Sau đó nhóm nghiên cứu đã sử dụng các chất hóa học để tạo ra hợp chất Q203.

thuốc mới điều trị bệnh lao 3

Hợp chất này đã cho thấy sự hiệu quả trong các thí nghiệm với chuột. Nó giúp ức chế sự tổng hợp ATP – một chất cần thiết cho quá trình sản xuất năng lượng tế bào.

Những phát hiện này hỗ trợ nghiên cứu về sự tổng hợp ATP để có khả năng tiêu diệt các vi khuẩn M.tuberculosis đang hoạt động và cả tiềm ẩn. Hợp chất mới cũng là ứng cử viên mới cho các thử nghiệm lâm sàng. Các bệnh nhân bị lao có thể hi vọng vào một phương pháp điều trị bệnh lao mới với loại thuốc này.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>