Bệnh quai bị có thể gây biến chứng viêm tinh hoàn dẫn đến vô sinh nam. Vậy ở phụ nữ thì sao? Bệnh quai bị ở phụ nữ có thể gây vô sinh hay