Bệnh tiểu đường là tình trạng rối loạn chuyển hóa cacbonhydrat do hooc môn insulin của tụy bị thiếu hay bị giảm tác động bởi cơ thể khiến cho chất đường glucose trong máu