Thận có chức năng lọc các chất dư thừa và độc tố ra khỏi máu. Thận cũng đóng vai trò quan trọng trong việc sản sinh tế bào máu và duy trì sức khoẻ