Chế độ ăn cho người tiểu đường cần đáp ứng đủ nhu cầu dinh dưỡng bình thường của người bệnh nhưng vẫn kiểm soát được lượng đường trong máu. Đối với người bị bệnh