Táo tàu là một thảo dược tự nhiên tuyệt vời.Công dụng của nó hiện này được ứng dụng rỗng rãi trong nhiều lĩnh vực đặc biệt là trong y tế và chế biến dược