Bệnh Crohn là một loại bệnh viêm ruột (IBD). Bệnh Crohn là bệnh mãn tính, đặc trưng bởi tình trạng viêm loét thành ruột nông và đại tràng. Dưới đây là những triệu chứng