Triệu chững ban đầu của HIV có thể bao gồm sốt, mệt mỏi và các tuyến bạch huyết sưng lên. Cùng namthaoduoc.com tìm hiều về căn bệnh thế kỷ này nhé: Triệu chứng ban