Có tới 80% người bệnh đều coi những cơn đau bụng là chuyện thường tình. Nguyên nhân đau bụng chủ yếu do bệnh lý liên quan tới đường tiêu hóa.   Đau bụng là