Ung thư gan là một căn bệnh hiểm nghèo, hiện cay chúng ta vẫn chưa tìm ra cách chữa trị hiệu quả. Bình thường rất khó có thể phát hiện ra ung thư.