Rối loạn nhịp tim là tình trạng nhịp tim bất thường – tim có thể đập quá nhanh (nhịp tim nhanh), quá chậm (nhịp tim chậm), quá sớm (co thắt) hoặc quá đột xuất