Thực phẩm chức năng sẽ giúp bạn đạt được những hiệu quả mong muốn trong một thời gian ngắn.Nhưng không vì thế mà bạn lạm dụng nó. 1. Giới thiệu Vai trò chính của chế