tâm thần phân liệtmythemeshop

Hai bệnh thần kinh nghiêm trọng thường gặp nhất

Bệnh thần kinh nặng bao gồm chuẩn đoán liên quan đến rối loạn tâm thần. Ở đây chúng ta có thể biết được hai trong số các bệnh tâm thần nặng thường gặp nhất

Nguyên nhân gây tự kỷ ở trẻ em

Tự kỷ được phát hiện và mô tả vào những năm 40 của thế kỷ trước. Tính đến nay, vẫn chưa có khẳng định chính xác nào về nguyên nhân dẫn tới tự kỷ