25 – 40 % các trường hợp vô sinh xuất phát từ nam giới. Nhận dạng 3 triệu chứng bệnh vô sinh ở nam giới  giúp bạn biết cách xử lý hiệu quả.