Các triệu chứng ban đầu của bệnh bao gồm sốt nhẹ, mệt mỏi, đau đầu, đau cơ, mất cảm giác ngon miệng trong đó sưng tuyến mang tai là triệu chứng rõ rệt nhất.