Triệu chứng trầm cảmmythemeshop

Triệu chứng trầm cảm và cách điều trị hiệu quả

Khoảng 5% dân số thế giới mắc trầm cảm Các triệu chứng trầm cảm thường thấy như buồn bã, tuyệt vọng, không thể điều khiển được cảm xúc… cần phải được nhận biết. Trầm

Những dấu hiệu trầm cảm

Có khoảng 40% bệnh nhân mắc trầm cảm hàng năm. Thông thường, những dấu hiệu trầm cảm khá đa dạng và có thể dễ dàng nhận biết.   Trầm cảm là một trong những

Những thực phẩm là nguyên nhân bệnh trầm cảm

Theo Tổ chức Y tế thế giới, mỗi năm có khoảng bệnh trầm cảm cướp đi sinh mạng của 900000 người. Có rất nhiều nguyên nhân bệnh trầm cảm, trong số đó dinh dưỡng,