Có khoảng 55% bệnh nhân viêm đại tràng không được phát hiện và điều trị bệnh sớm. Thiếu hiểu biết về triệu chứng viêm đại tràng có thể là nguyên nhân của sự gia