Thế nào là bệnh viêm dạ dày cấp tính?

Bệnh viêm dạ dày cấp tính là tình trạng viêm cấp tính của niêm mạc dạ dày. Bệnh thường có tính chất tạm thời, có thể kèm xuất huyết niêm mạc, nặng hơn có thể viêm cả lớp niêm mạc dạ dày.

bệnh viêm dạ dày cấp tính

Bệnh viêm dạ dày cấp tính là tình trạng viêm cấp tính của niêm mạc dạ dày

Bệnh viêm dạ dày cấp tính do thiếu nguyên nhân khác nhau gây ra. Người bị nặng sẽ liên quan tới cả tầng dưới và niêm mạc, thậm chí tới tầng sâu hơn.

dạ dày bị viêm

Bệnh viêm dạ dày cấp tính do thiếu nguyên nhân khác nhau gây ra. Người bị nặng sẽ liên quan tới cả tầng dưới và niêm mạc, thậm chí tới tầng sâu hơn

Trong lâm sàng, căn cứ vào nguyên nhân gây bệnh và diễn biến bệnh lý để chia ra các loại sau:

  • Viêm dạ dày cấp tính đơn thuần.
  • Viêm dạ dày cấp tính lở loét.
  • Viêm dạ dày cấp tính dạng bào mòn.
  • Viêm dạ dày cấp tính loại có mủ.

Trong đó thường gặp nhất là bệnh viêm dạ dày cấp tính đơn thuần. Do các loại thuốc kháng sinh được dùng chữa rộng rãi nên rất it gặp dạng viêm dạ dày cấp tính có mủ.

bệnh viêm dạ dày

Hình ảnh dạ dày

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>