Thuốc statin làm tăng nguy cơ bệnh tiểu đường tuýp 2

Nhóm thuốc statin– loại thuốc được chỉ định điều trị giảm cholesterol được sử dụng rộng rãi có thể làm tăng nguy cơ bệnh tiểu đường tuýp 2 – một nghiên cứu mới cho biết.

Nghiên cứu đặc biệt lưu ý các loại thuốc atorvastatin (Lipitor), rosuvastatin (Crestor) và simvastatin (Zocor).

Nghiên cứu được thực hiện ở Canada với gần 500.000 người tình nguyện cho thấy tỷ lệ những người dùng statin theo chỉ dẫn khá thấp. Tuy nhiên, những người dùng thuốc của Lipitor có nguy cơ cao hơn 22%, những người dùng thuốc của Crestor cao hơn 18% và người sử dụng của Zocor cao hơn 10 % mắc bệnh tiểu đường khởi phát so với những người dùng pravastatin của hãng Pravachol.

Các bác sĩ nên cân nhắc những rủi ro và chỉ định khi kê toa thuốc cho bệnh nhân, các nhà khoa học cảnh báo. Nghiên cứu đã được công bố trực tuyến trên tạp chí BMJ.

Điều này không có nghĩa là các bệnh nhân nên dừng uống statin. Nghiên cứu chỉ đưa ra mối liên hệ giữa việc sử dụng statin và nguy cơ cao mắc bệnh tiểu dường, nhưng không chính minh mối quan hệ nhân quả.

Nghiên cứu cũng có những hạn chế khi không có thống kê về trọng lượng, dân tộc và lịch sử bệnh tật của gia đình ở các tình nguyện viên – những yếu tố này là góp phần rất lớn nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Lợi ích tổng thể của thuốc statin trong điều trị cholesterol rõ ràng hơn so với nguy cơ tiềm ẩn của bệnh tiểu đường. Tuy nhiên người bệnh có thể cân nhắc sử dụng pravastatin và fluvastatin (Lescol) và lovastatin (Mevacor).

Nghiên cứu được sử dụng thông tin của bệnh nhân bao gồm những người bệnh từ 66 tuổi trở lên và chỉ định sử dụng thuốc statin để điều trị và được theo dõi trong vòng 1 năm. Hơn 1 nửa số người điều trị bằng thuốc của Lipitor tiếp theo là Crestor, Zocor, Pravachol, Mevacor và Lescol.

 D.P

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>