Viện phí lại “lục đục” tăng giá

Từ 2014-2015, viện phí sẽ tăng thêm khoảng 30-50% tùy thuộc vào những vùng miền khác nhau.

 

Vấn đề tăng viện phí 1

Từ năm 2014-2015, viện phí sẽ tăng từ 30-50%

Theo lộ trình Bộ y tế xây dựng và trình Chính phủ, khoảng thời gian từ 2014-2015, viện phí sẽ thêm 30% tiền lương với những bệnh viện thuộc tuyến tỉnh khu vực miền núi và Tây Nguyên. Đối với các bệnh viện quận Hà Nội, ở Trung Ương và thánh phố thì con số tăng thêm là 50%.

Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh cũng đồng ý với Bộ Y tế về kế hoạch triển khai thực hiện lộ trình thay đổi giá dịch vụ khám chữa bệnh, đồng thời coi đó là hướng đi trong thời gian sắp tới. Tất cả đều được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 85/NĐ-CP.

Vấn đề tăng viện phí 2

Theo đó, bệnh viện Trung Ương, Thành phố sẽ tăng 50%

Ngay sau đó, Phú Thủ tướng đã giao cho Bộ Y tế phải đưa ra các phương án, mức phí cũng như thời điểm thay đổi giá dịch vụ liên quan tới y tế phải phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội, đời sống của người dân. Những điều chỉnh cần tiến hành theo thẩm quyền, nếu vượt thẩm quyền thì phải tiến hành báo cáo ngay cho Thủ tướng Chính phủ.

Đối với vấn đề phẫu thuật, Bộ Y tế cần xây dựng một tiêu chuẩn về số lượng cán bộ y bác sĩ trong từng ca điều trị. Trên cơ sở đó, Bộ Y tế-Tài chính có thể ban thành Thông tư quy định chi phí cho chế độ phụ cấp bao gồm: trực, phẫu thuật, thủ thuật kèm với mức giá ngày bệnh nhân nằm viện, giá phẫu thuật và thủ thuật.

Vấn đề tăng viện phí

Phó thủ tướng cũng giao cho Bộ Lao động – Thương binh và xã hội kết hợp cùng Bộ y tế để xây dựng chi phí tiền lương cho cán bộ y bác sĩ của bệnh viện theo các tuyến, hạng của bệnh viện. Phải đảm bảo các khoản chi phải phù hợp với các quy định hiện hành.

Ông Nguyễn Nam Liên, Phó Vụ trưởng Vụ kế hoạch – Tài chính (thuộc Bộ Y tế) cho biết khi tiến hành thay đổi theo lộ trình trên thì giá viện phí cũng sẽ thay đổi theo. Nếu như trước đây ngân quỹ của Nhà nước cấp 30% cho bệnh viện thuộc tuyến tình của khu vực miền núi và Tây Nguyên, 50% cho bệnh viện thuộc Trung Ương và thành phố thì ngày nay các bệnh viện sẽ tiến hành tính thêm những chi phí này . Phần ngân quỹ hỗ trợ của Nhà nước sẽ được dùng để mua Bảo hiểm Y tế cho người bệnh. Nếu đối tượng bệnh nhân nào nằm trong diện được hỗ trợ thì sẽ được Bộ y tế cấp cho thẻ Bảo hiểm Y tế miễn phí.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>