Việt Nam hướng tới không còn người nhiễm mới HIV

“Hướng tới không còn người nhiễm mới HIV” là chủ đề Việt Nam lựa chọn cho Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2011 và sẽ kéo dài trong vòng 5 năm tới (giai đoạn 2011-2015).

Chủ đề này được xuất phát từ tầm nhìn “Ba không” của Liên hợp quốc chọn cho các chiến dịch phòng, chống HIV/AIDS toàn cầu giai đoạn 2011-2015. Đó là: không còn người nhiễm mới HIV, không còn người tử vong do AIDS và không còn kỳ thị, phân biệt đối xử liên quan đến HIV/AIDS”. Hướng tới không còn người nhiễm mới HIV có nghĩa là phấn đấu đến năm 2015, Việt Nam sẽ giảm 50% các ca nhiễm mới do lây truyền HIV do quan hệ tình dục không an toàn, bao gồm nhóm thanh niên, người quan hệ tình dục đồng giới nam, người bán dâm. Loại trừ lây truyền HIV từ mẹ sang con và giảm 50% số ca tử vong ở bà mẹ bị nhiễm HIV/AIDS. Giảm 50% các ca lây truyền HIV trong nhóm những người tiêm chích ma túy, tất cả người nghiện ma túy nhiễm mới HIV đều được dự phòng đúng.
“Hướng tới không còn người nhiễm mới HIV” một lần nữa khẳng định chúng ta cần phải nỗ lực hơn nữa để đảm bảo cho mọi người đều được tiếp cận sớm các dịch vụ dự phòng, chăm sóc, hỗ trợ, điều trị HIV/AIDS. Nó cũng khẳng định rằng chống kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV và bệnh nhân AIDS là một biện pháp phòng, chống HIV/AIDS và đảm bảo quyền của mỗi con người.

Truyền thông nâng cao nhận thức của người dân về phòng chống HIV/AIDS. Ảnh: TH
Để thực hiện được điều này đòi hỏi sự tham gia tích cực hơn nữa của các cấp lãnh đạo trong việc chỉ đạo, hướng dẫn và thực hiện các cam kết hành động phòng, chống HIV/AIDS. Bên cạnh đó nhấn mạnh sự tham gia và trách nhiệm của mỗi người dân, mỗi gia đình, cộng đồng trong các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.

Phòng, chống HIV/AIDS phải được coi là một trong những nhiệm vụ ưu tiên đối với phát triển kinh tế – xã hội và phải được sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, các tổ chức cùng với mọi cá nhân trong xã hội tham gia. Để thực hiện thành công công tác phòng, chống HIV/AIDS nói chung cũng như để đảm bảo mục tiêu mọi người dân đều có cơ hội được tiếp cận các dịch vụ dự phòng lây nhiễm HIV, những người nhiễm HIV và bệnh nhân AIDS có cơ hội được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc, hỗ trợ, điều trị chúng ta cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa trong việc cung cấp các dịch vụ từ truyền thông nâng cao nhận thức cho mọi người đến cung cấp các dịch vụ dự phòng, điều trị và chăm sóc hỗ trợ, cần lồng ghép hiệu quả chương trình phòng, chống HIV/AIDS với chương trình phòng, chống các tệ nạn ma tuý, mại dâm. Việc tăng cường cung cấp các dịch vụ về dự phòng, điều trị, chăm sóc, hỗ trợ vẫn là chưa đủ nếu mỗi người dân chúng ta không quan tâm, chủ động tìm kiếm thông tin và các dịch vụ thích hợp cho chính bản thân mỗi chúng ta. Cho đến nay, tuy chưa có vắc-xin chống lại căn bệnh này, nhưng nếu chúng ta xây dựng được ý thức phòng, chống của cả cộng đồng thì có thể ngăn chặn được sự gia tăng của HIV/AIDS.

Mục tiêu của Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2011

Thu hút sự quan tâm và tăng cường trách nhiệm của lãnh đạo Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội, các tổ chức dựa vào cộng đồng… về phòng, chống HIV/AIDS;

Tiếp tục nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi có hại, thực hiện hành vi an toàn dự phòng lây nhiễm HIV của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là của những người dễ tổn thương, người dân sống ở vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc ít người;

Mở rộng độ bao phủ, nâng cao chất lượng và tăng cường quảng bá các dịch vụ dự phòng, chăm sóc, hỗ trợ và điều trị HIV/AIDS, đặc biệt là các dịch vụ hỗ trợ thay đổi hành vi, thực hiện hành vi an toàn tự phòng tránh lây nhiễm HIV đến mọi người dân;

Tạo động lực thúc đẩy sự tham gia của cả hệ thống chính trị và của toàn dân vào công cuộc phòng, chống HIV/AIDS ở nước ta nói chung và “Phong trào toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư” nói riêng;

Tăng cường sự hỗ trợ của gia đình, xã hội với người nhiễm HIV/AIDS và trách nhiệm của người nhiễm HIV/AIDS với gia đình, xã hội, đặc biệt là trong dự phòng lây nhiễm HIV.
Phương Hà
Theo SKĐS

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>