Xuất hiện các mẫu cốc, đĩa giấy nhiễm chì tại Hà Nội

Vừa qua Cục An toàn thực phẩm đã kiểm tra và phát hiện một số mẫu cốc giấy, địa giấy nhiễm thôi chì trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, hàm lượng thôi chì đều trong mức tiêu chuẩn cho phép.

 

Kiểm tra thôi chì 1

Một số loại cốc giấy, đĩa giấy đã được Cục An toàn Thực phẩm kiểm tra

Mới đây, Cục An toàn thực phẩm của Bộ Y tế cho biết, Cục đã tiến hành kiểm tra một số chợ trên địa bàn Thành phố  Hà Nội và đã phát hiện một số mẫu cốc, đĩa giấy có thôi nhiễm chì.  Tuy nhiên, hầu hết số cốc, đĩa giấy này vẫn trong mức giới hạn tiêu chuẩn đối với những chỉ tiêu kim loại nặng cho loại bao bì mà tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm hàng ngày.

Các cơ quan chuyên môn ngẫu nhiên lấy 6 mẫu cốc, đĩa giấy để chứa thực phẩm để kiểm tra tại các chợ Nguyễn Cao, chợ Hôm, chợ Đồng Xuân trên địa bàn Hà Nội. Kết quả kiểm tra cho thấy tất cả đều không có các chất thôi nhiễm gây hại như Caprolactam ,Vinyl clorid, tổng số chất bay hơi (Toluen,Styren, Isopropylbenzen và Ethylbenzen) hay thôi nhiễm Cadimi.

Kiểm tra thôi chì 2

Có 4/6 mẫu bị nhiễm thôi chì nhưng trong mức tiêu chuẩn cho phép

 

Tuy nhiên có 4 mẫu chứa thôi nhiễm chì, trong đó có 2 mẫu nguồn gốc từ Trung Quốc với hàm lượng khoảng 0,36 – 0,45 µg/l.  Có 3 mẫu bị thôi nhiễm Arsen với hàm lượng từ 0,35 – 0,81 µg/l. Tuy nhiên, chúng đều trong giới hạn cho phép của Bộ y tế đối với các chỉ tiêu  về hàm lượng  kim loại nặng trong bao bì mà thực phẩm tiếp  xúc trực tiếp.

Kiểm tra thôi chì 3

Chợ Đồng Xuân là một trong những địa điểm được Cục An toàn thực phẩm tiến hành kiểm tra

Tuy nhiên, Bộ y tế vẫn khuyến cáo người tiêu dùng không nên sử dụng những sản phẩm cốc giấy hay đĩa giấy để chứa thực phẩm mà không có nguồn gốc, nhãn mác rõ ràng. Đặc biệt với sản phẩm nhập khẩu trái phép từ Trung Quốc, không đảm bảo an toàn theo quy định của Bộ. Bởi đó chính là nguyên nhân gián tiếp gây ra những căn bệnh nguy hiểm cho người tiêu dùng, bao gồm bệnh ung thư.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>